Felhasználási feltételek

  1. 1.      A SZOLGÁLTATÓ

1.1.  Ön, mint Felhasználó (jelen dokumentumban: Ön, Felhasználó) a Felhasználó és a társaságunk közötti együttműködés feltételeit olvassa. Társaságunk alatt a Brand & Standard Capital Kft. (székhely: 1133 Budapest, Gogol u. 15/a. , adószám: 13414166-2-41, cégjegyzék száma: Cg.01-09-733-997, képviseli: Markovics András) mint jelen weboldal tulajdonosa értendő. (A Brand & Standard Capital Kft. a továbbiakban: Társaságunk, Brand & Standard Capital Kft.)

 

1.2.  Kérjük, az oldal használata előtt figyelmesen olvassa el jelen dokumentumot. A weboldalunkhoz való csatlakozás, az azon történő böngészés, vagy a weboldal bármely alkalmazásának, vagy szolgáltatásának használata, a weboldalon, illetőleg azon keresztül történő tranzakciók lebonyolítása során jelen Felhasználási Feltételek rendelkezései irányadóak, amelyeket Ön a weboldal használatával elfogad (Megállapodás). Jelen Megállapodás Ön és a Brand & Standard Capital Kft. között jött létre.

1.3.  Jelen Felhasználási Feltételek 2012. szeptember 24. napján léptek hatályba. A Brand & Standard Capital Kft. fenntartja magának a jogot a Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosítással egyidejűleg a módosított Felhasználási Feltételek postázásra kerül a Felhasználó által regisztrált e-mail címre. A Felhasználó a Brand & Standard Capital Kft-vel létrejött Megállapodást az info kukac hrpremium.hu e-mail címre küldött írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondhatja, amennyiben az aktuálisan megküldött módosított rendelkezések figyelembe vételével már nem kíván a Brand & Standard Capital Kft. szerződéses partnere lenni. A módosított Felhasználási Feltételek megküldését követő ismételt használattal a felhasználó a módosításokat tudomásul veszi.

1.4.  A Felhasználó jogai: A felhasználási feltételek csak a Felhasználó jelen Megállapodással érintett jogait érintik.

 

  1. 2.      ALAPFOGALMAK

2.1.  A jelen Felhasználási Feltételekben nagy kezdőbetűvel feltüntetett fogalmak jelentései a Megállapodás tekintetében a következők:

2.1.  A"Kereskedő" minden olyan áru, vagy szolgáltatás forgalmazásával foglalkozó harmadik személy, akinél Kupon váltható be.

2.2.  "Microoldal": honlapunkhoz kapcsolódó aloldal.

2.3.  "Vásárlás": Kupon beszerzése.

2.4.  "Regisztráció": új felhasználói fiók létesítése honlapunkon.

2.5.  "Szolgáltatás": minden, vagy bármely Brand & Standard Capital Kft. által jelen Honlapon (vagy más elektronikus, vagy egyéb kommunikációs csatornán a Brand & Standard Capital Kft. által) közvetített szolgáltatás, beleértve az információ- és tartalomszolgáltatást, és a tranzakciók lehetőségének biztosítását is a Honlapon keresztül.

2.6.  "Kupon": olyan utalványt jelent jelen Felhasználási Feltételek keretei közt, amelyet a Felhasználó megvásárol, és amely feljogosítja a Felhasználót (kizárólag a Kupon megszerzőjét, de rajta kívül senki mást) a Kuponon feltüntetett szolgáltatások Kereskedőnél történő beváltására. A kupon a Brand & Standard Capital Kft. jóváhagyásával átruházható.

2.7.  "Kupon-termékek": minden olyan Kereskedő által felajánlott áru és/vagy szolgáltatás, amely a Kuponon feltüntetésre kerül.

2.8.  "Honlap": a hrpremium.hu és annak minden microoldala.

 

  1. 3.      A HONLAPHOZ ÉS A SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3.1.  A Felhasználási Feltételek hatálya: A Szolgáltatások, a Honlap és bármely Vásárlás jelen Megállapodás hatálya alá tartozik.

3.2.  Hatály: A Honlapot, a Szolgáltatást és a Vásárlást a Felhasználók kereskedelmi forgalmon kívül, kizárólag magáncélból vehetik igénybe és tilos az oldal szolgáltatásainak kereskedelmi célú továbbközvetítése. Az oldal számítástechnikai visszafejtése, vagy feltörése szigorúan tilos.

3.3.  A hozzáférés megtagadása: A Brand & Standard Capital Kft. fenntartja a jogot a Honlap, a Szolgáltatások (vagy azok egy része), illetőleg bármely Vásárlás megtagadására.

3.4.  Eszközök: A Szolgáltatás és a Honlap használatának, illetőleg a Vásárlás lebonyolításának biztosítása nem jelenti azt, hogy a Brand & Standard Capital Kft. az ehhez szükséges technikai feltételeket - telefon, számítógépes hardver beszerzése és karbantartása - is biztosítaná. A Honlap, vagy Szolgáltatások igénybevételéhez, illetőleg Vásárlás lebonyolításához internet hozzáférésre van szükség. A Szolgáltatás igénybevétele során keletkező telefonköltségekért, telekommunikációs-, és egyéb használati díjakért a Brand & Standard Capital Kft. felelősséget nem vállal.

 

  1. 4.      REGISZTRÁCIÓ ÉS FELHASZNÁLÓI FIÓKOK

4.1.  Miért érdemes regisztrálni? A Honlap egyes funkcióinak használatához, illetőleg a Szolgáltatások egy részének igénybevételéhez Regisztráció nem szükséges. A Honlapon történő Vásárláshoz Regisztrálni kell. A Regisztrációt követően tudja a Brand & Standard Capital Kft. a Felhasználónak biztosítani a megrendelések kinyomtatásához, a korábbi Vásárlások megtekintéséhez és a megadott adatok módosításához szükséges hozzáférést. A Brand & Standard Capital Kft. fenntartja magának a jogot a Regisztráció elutasítására, vagy a létező Fiókok törlésére.

4.2.  Hogy regisztráljunk: A Regisztrációhoz meg kell adnia a nevét, irányítószámát, e-mail címét, telefonszámát és néhány egyéb személyes információt.

4.3.  Jelszavak: Regisztrációt követően minden Felhasználó fiókjához egy jelszót bocsátunk a rendelkezésére. A Felhasználó köteles jelszavát megőrizni, és azonnal értesíteni a Brand & Standard Capital Kft., hogyha jelszavát harmadik személy tudomására hozta, vagy erre fel nem hatalmazott harmadik személy az e-mail postafiókjához hozzáfért, vagy bármely más ehhez kapcsolódó titkos információ idegenek számára hozzáférhetővé vált. A Felhasználó felhasználói nevének és jelszavának harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tételével hozzájárul ahhoz, hogy ezen harmadik személy a Felhasználó meghatalmazottjaként a Szolgáltatás és Honlap használata, illetőleg tranzakciók lebonyolítása során eljárjon. A jelszó titokban tartásának figyelmen kívül hagyásából származó minden felelősség a Felhasználót terheli.

4.4.  Érvényes e-mail cím: Minden Felhasználói Fiókhoz történő Regisztráció csak érvényes e-mail címmel történhet. A felhasználó a megadott e-mail címen keresztül veheti igénybe a Szolgáltatásokat és ide kerül megküldésre a Felhasználási Feltételek módosítása. Minden olyan Felhasználói Fiók, amely harmadik személy e-mail címével, vagy átmeneti e-mail címmel kerül regisztrálásra, külön figyelmeztetés nélkül törlésre kerülhet. Érvénytelen Felhasználói e-mail cím gyanúja esetén a Brand & Standard Capital Kft. kérheti a fiók újbóli érvényesítését.

4.5.  Felhasználói Fiók zárolása: A Brand & Standard Capital Kft. fenntartja a jogot bármely Fiók zárolására, amennyiben valaki olyan proxy IP-címet használ, amellyel megkísérli a többszöri regisztráció leplezését, vagy amennyiben egy nem Magyar Köztársaság területén Regisztrált Felhasználó kísérel meg a Megállapodás területi hatály alá tartozó Felhasználóként csatlakozni, vagy más módon visszaél a Honlap vagy Szolgáltatás előírásaival.

4.6.  Többszörös regisztráció: Amennyiben egy Felhasználó több felhasználói néven Regisztrál abból a célból, hogy a többi felhasználót zavarja, megtévessze, vagy zaklassa, az általa regisztrált minden Felhasználói Fiók törlésre kerül.

 

  1. 5.      KUPONOK VÁSÁRLÁSA

5.1.  Kötelező regisztráció: A Brand & Standard Capital Kft. a Honlapon keresztül olyan kuponokat értékesít, amelyek a Kereskedőknél Kupon-termékekre, illetve Kupon-szolgáltatásokra válthatók be. A Kuponok megvásárlásához Regisztráció szükséges.

5.2.  E-mailek: A Vásárlás részeként a Brand & Standard Capital Kft. fenntartja a jogot arra, hogy adminisztrációs és reklám célból e-mail üzeneteket küldjön Felhasználóinknak. A Brand & Standard Capital Kft. fenntartja továbbá a jogot, hogy a Felhasználó Fiókjával és Vásárlásaival kapcsolatos, továbbá a Honlap, a Szolgáltatások és a Kuponok változásait érintő tájékoztatókat, valamint promóciós ajánlatokat tartalmazó e-mailt küldjön a felhasználónak. (A Felhasználó bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart igényt ezen e-mailekre az üzenet alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással.)

5.3.  Mikor valósul meg a Kupon-ügylet? Miután a Felhasználó megvásárolta a Kupont, elfogadva a felhasználási feltételeket és aBrand & Standard Capital Kft. megkapta a Kupon ellenértékét (bankkártya, hitelkártya, vagy egyéb úton) az adott Kupon-ügylet lezárul (és a Vásárláshoz kapcsolódó szerződés teljesül), de csak abban az esetben, amennyiben a tranzakciót a Brand & Standard Capital Kft. a Felhasználónak küldött válaszüzenettel megerősíti (ami egyben a tranzakció elfogadását is jelenti a Brand & Standard Capital Kft. részéről).

5.4.  Az elállás joga: A Kupon kézhezvételét követően, a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül Ön bármikor elállhat a szerződéstől. Vásárlástól való elállás esetén a visszautalás minden költsége a felhasználót terheli, ami a visszautalt összegből kerül levonásra. Ezt Ön akként teheti meg, hogy elállási szándékát egy, társaságunkhoz küldött e-mail üzenetben jelzi az alábbi e-mail címen: info@hrpremium.hu, vagy társaságunk székhelyére küldött levél formájában, feltéve minden esetben, hogy Ön a Kupont még nem váltotta be. 8 munkanapon túli bármely indokból fakadó vásárlástól való elállás esetén a Brand & Standard Capital Kft. nem köteles a kupon árát megtéríteni.

5.5.  A Megállapodás kötelező ereje: A Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely, a honlapon lebonyolított Vásárlás jelen Megállapodás keretei között valósul meg.

5.6.  Beváltás: A Vásárlást követően a Kupont a Felhasználó az adott Kereskedőnél Kupontermékekre és Kuponszolgáltatásokra jogosult beváltani. Az egyes Kereskedők és a Kereskedők által kínált Áruk és Szolgáltatások, amelyekre a Kupon beváltható, az adott Kuponon pontosan feltüntetésre kerülnek. A Kupon bármely jelen megállapodással össze nem egyeztethető felhasználása a Kupon érvénytelenítését vonhatja maga után a Kupon Világ (vagy a Kereskedő) részéről.

 

5.7.  FELELŐSSÉG:

A Brand & Standard Capital Kft. felelősségének kizárásával minden esetben a Kereskedő

5.7.1. a Kupon termék kizárólagos értékesítője

5.7.2. felelős kizárólagosan a Kuponon feltüntetett szolgáltatás, vagy áru nyújtásáért és magáért a Kupontermékért, és

5.7.3.               felelős kizárólag a Kupon beváltásáért.

 

5.8.                  KORLÁTOZÁSOK:

5.8.1. A Kupon másolása, értékesítése, újraértékesítése vagy bármely egyéb formájú kereskedelme a Kupon Világ beleegyezése nélkül tilos. Minden előbbiekre irányuló kísérlet a Kupon érvénytelenítését vonhatja maga után.

5.8.2. Amennyiben a Kupon a névértékeként feltüntetettnél alacsonyabb ellenérték fejében kerül beváltásra, a Kupon felhasználója nem jogosult a névérték és a beváltási érték közötti különbözet bármely formában történő megtérítésére. A Kuponok minden esetben csak egységes egészként válthatóak be.

5.8.3. Együttes felhasználás: A Kereskedő kizárólagos joga annak meghatározása, hogy a Kupon más promóciós termékekkel, Kuponokkal, harmadik személyek akcióival, vagy utalványaival összevonhatóan felhasználható-e.

5.9.  Elveszett, eltulajdonított kuponok: Sem a Brand & Standard Capital Kft., sem a Kereskedő nem felelősek az eltulajdonított vagy elveszített Kuponokért, vagy kupon hivatkozási számokért.

5.10.        Lejárat: A Kupon (beleértve, de nem kizárólagosan értve ez alatt a Kupon által biztosított kedvezményeket) csak az azon feltüntetett időpontig érvényes. Az érvényességi időt követően, a fel nem használt kuponok után a Brand & Standard Capital Kft. visszafizetési kötelezettség nem terheli!

5.11.        A Kuponok jellege: Minden Kupon promóciós utalvány, amelyek a névértékük alatt kerülnek forgalmazásra jelen megállapodás és a Kereskedő vonatkozó szerződési feltételei szerint.

6. KÖNYVEK ÉS DIREKT ÉRTÉKESÍTETT TERMÉKEK VÁSÁRLÁSA

 

6.1.            A megrendelések leadása a Brand & Standard Capital Kft. által forgalmazott könyvekre és termékekre kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.hrpremium.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket aBrand & Standard Capital Kft. nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Brand & Standard Capital Kft. szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

6.2.            Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

6.3.A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza.

6.3.1. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig &i


Budapest